Hakkımızda

Proje, Amerika’ dan 150 yıl sonra ülkemizde 2000’li yıllarda gelişmeye başlamış olan tıbbi ve bilimsel resimlemeler üzerine çizimler yapan ve yine sağlık alanı üzerine grafik tasarımlar üreten bir çalışma grubudur.

Tıp, biyoloji, ziraat, veteriner hekimlik gibi bilim dallarında boşluğu hissedilen bilimsel resimleme üretimi, özellikle kitap, atlas, makale ve çeşitli araştırmalarda bulunan araştırmacıların ihtiyaçları bu grubun çalışma alanıdır. Akademik çalışmalara katkı sağlar nitelikte dijital görsellerin üretilmesi araştırmacıların ulusal ve uluslararası arenada tanınmalarını ve kaliteli raporlar oluşturmalarına katkı sağlar.

Grup aynı zamanda klinikler, ofisler ve çalışma atölyeleri için amblem ve logo gibi kurumsal kimlik ürünleri ile bunlara paralel ihtiyacınız olan görsel materyalleri de üretmekte olup genelde sizlerden gelen talepler doğrultusunda problemlerinize estetik çözümler sağlamayı amaçlamıştır. 

Ekibimiz

Öğr.Gör.Dr. Onur Toprak
Özgeçmiş

Ali Kara

Özge Yavuz